+ 48 661 942 060 biuro@dworzecki.pl
Zaznacz stronę
1. Pierwszy kontakt z geodetą powinien nastąpić na etapie kiedy będziecie Państwo chcieli zobaczyć granice działki przed lub po jej zakupie. Warto to zrobić, to przed postawieniem ogrodzenia. Należy zwrócić uwagę na to, że działka może mieć granice uregulowane bądź nie. Od tego czy granica jest uregulowana czyli prawna czy nie, zależy dalsza procedura i koszty jakie poniesiecie, jeśli będziecie chcieli poznać lokalizację Waszych granic w terenie.

2.Drugi kontakt z geodetą nastąpi w momencie kiedy będziecie zaczynać proces projektowania budynku. Wasz architekt poprosi Was o dostarczenie od geodety, tzw. mapy do celów projektowych. Jest to mapa, która posłuży architektowi do zaadoptowania Waszego budynku (projektu) czyli zlokalizowania go na Waszej działce na mapie.
Ponadto, na tej samej mapie, projektant, zaprojektuje Wam przyłącza wszystkich potrzebnych sieci tzn. przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe.

Całość dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych, na której cała Wasza inwestycja będzie zaprojektowana, należy złożyć w stosownym dla Waszej lokalizacji urzędzie, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę..

3.Trzeci kontakt z geodetą to etap kiedy pozwolenie budowlane już macie
i przystępujecie do budowy. Geodeta będzie wówczas potrzebny aby wytyczył czyli umieścił Wasz projektowany budynek na Waszej działce. Inaczej mówiąc wyniósł w teren, z zachowaniem miar projektowych, to co projektant założył. Jeśli projektant określił, że Wasz budynek ma stać równolegle i w odległości od granicy sąsiedniej np. 5 metry, a jednocześnie równolegle i w odległości od frontu działki o 10 metrów, to zadaniem geodety jest właśnie tak ten budynek, na Waszej działce umieścić.

4.Czwarty kontakt z geodetą to wytyczenie przyłączy.

5. Piąty kontakt z geodetą dotyczy pomiaru powykonawczego budynku i przyłączy
oraz opracowanie map powykonawczych. Do odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będziecie ponownie potrzebować szeregu dokumentów. Należą do nich mapy powykonawcze przyłączy i budynku obrazujące stan po wykonaniu.

Przy pomiarze powykonawczym budynku, najczęściej zachodzi również konieczność zmiany użytku gruntowego działki. Każda działka ma tzw. użytek gruntowy czyli opis charakteryzujący jej funkcję. Najczęściej jest tak, że działki niezabudowane (czyli przed budową) mają użytek rolny lub pastwisko. Po zakończeniu budowy i opracowywaniu pomiaru powykonawczego Wasze działki nabywają funkcję działki zabudowanej, mieszkaniowej (tereny zurbanizowane zabudowane „B”). Wiąże się to ze zmianą tego użytku w tzw. ewidencji gruntów, właściwego Wam starostwa.